Euro-Soft

Prowadzimy działalność na rynku komercyjnym od 1998 r. Pracownicy nasi posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy do wykrywania podsłuchu wszelkiego typu. Obecnie wszystkie czynności związane z wykrywaniem podsłuchu, wykrywaniem GPS lub wykrywaniem podsłuchu w telefonach komórkowych wykonuje biegły sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie. Na uwagę zasługuje fakt ,że nowelizacja art. 393 § 3 k.p.k. pozwala na dopuszczenie dowodu z prywatnej opinii biegłego w postępowaniu sądowym. Wszystkie czynności wykonywane w trakcie wykrywania podsłuchu objęte są klauzulą tajemnicy służbowej.

Wykrywanie podsłuchów

wykrywanie podsłuchu

Wykrywanie podsłuchu oraz ekspertyzy  sprzętu podsłuchowego wykonujemy na  zlecenie instytucji państwowych oraz osób prywatnych. Czynności związane z wykrywaniem podsłuchu oraz z wykonywaniem ekspertyz przeprowadza biegły sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nowelizacja art. 393 § 3 k.p.k. umożliwia na dopuszczenie dowodu z prywatnej opinii biegłego. Wykrywanie podsłuchu wykonujemy  sprzętem prezentowanym poniżej.

wykrywanie podsłuchu

Podstawowym urządzenie do wykrywania podsłuchu jest analizator widma Oscor Green. Umożliwia on przeprowadzanie zaawansowanych procedur pomiarowych. Pozwalaną one na wykrycie wszystkich nadajników podsłuchowych. Wykrywanie podsłuchu obejmuje wykrywania nadajników GSM oraz rejestratorów fonii pospolicie nazywanych dyktafonami. Posługujemy się sprzętem optycznym do wykrywania obiektywów kamer przewodowych i bezprzewodowych. Pomiary wykonywane są kamerą termowizyjną oraz kamerą inspekcyjną umożliwiającą penetracje trudno dostępnych miejsc.

 

Wykrywanie GPS

Wykrywanie GPS w samochodach wykonywane jest w siedzibie Euro-Soft w Warszawie w godzinach 11.00-18.00. Wykrywanie przebiega zgodnie z dwu etapową procedurą opracowaną w TSCM. Procedura ta polega na wymuszeniu emisji ujawniającej modułu GSM lokalizatora GPS. Następnym etapem jest pomiar trwającego ok. 2 sekundy sygnału emisji. Czas potrzebny na wykonanie pełnych pomiarów w kilku wariantach to ok. 20 minut. Koszt wykrywania GPS wynosi 400 zł.

Wykrywanie GPS

 

Należy pamiętać że oprócz klasycznych lokalizatorów położenia GPS bardzo popularne są lokalizatory typu NotiOne. Charakteryzują się one bardzo małym gabarytem i długim czasem pracy. Dodatkową zaletą tego lokalizatora jest trudność jego wykrycia. Aby wykryć pracę tego urządzenia trzeba użyć bardzo czułego analizatora widma elektromagnetycznego. Sprzęt tego typu jest bardzo drogi. Na uwagę zasługuje fakt że NotiOne wykorzystuje obce telefony do przekazania informacji o swoim położeniu. Odczyt położenia następuje w specjalnej aplikacji w telefonie osoby która śledzi ” figuranta”. Poniżej prezentujemy materiał video z wykrywania NotiOne przeprowadzony na analizatorze widma Oscor Green. Koszt wykrywanie lokalizatora NotiOne wynosi 500 zł.

 

Kolorem żółtym oznaczony jest sygnał generowany przez NotiOne.

Wykrywanie podsłuchu w telefonach komórkowych wykonuje Biegły Sądowy.

wykrywanie podsłuchu

Wykrywanie podsłuchu w telefonach komórkowych wykonywane jest systemem stworzonym przez firmę CELLEBRIT  Tel Awiw. Odczytu dokonują dwa niezależne aplikacje pracujące w środowisku Windows. Pierwsza aplikacja to UFED 4PC. Zadaniem tego oprogramowania jest oczytanie wszystkich informacji istniejących w telefonie komórkom. Aplikacja ta posiada funkcje do pomijania lub usuwania zabezpieczeń kodowych w telefonie. Na tym etapie wykorzystywane są specjalne połączenia kablowe opracowane w Cellebri służące do prawidłowego odczytu danych z badanego telefonu. Po wykonaniu pierwszego etapu wykrywania podsłuchu uruchamiana jest automatycznie druga aplikacja której zadaniem jest pełne dekodowania informacji pozyskanych w pierwszym etapie. Na ty etapie pobierana jest aktualna baza danych aplikacji podsłuchowych z Tel Awiwy. W oparciu o porównanie bazy aplikacji pozyskanych w trakcie wykrywania z badanego telefonu i bazy pozyskanej z Tel Awiwu uzyskujemy odpowiedz czy dany telefon jest zainfekowany  aplikacją podsłuchową czy nie. Poniżej prezentujemy pełen proces ekstrakcji fizycznej telefonu z uwzględnieniem wykrywania podsłuchu w nim.

Poniżej prezentujemy proces wykrywania podsłuchu w telefonie.

wykrywanie podsłuchu

W trakcie ekstrakcji fizycznej badanego telefonu zostały wykryte trzy zagrożenia typu „virus”. Zostały określone dane złośliwego oprogramowania oraz data ich utworzenia. Wykryte aplikacje to: Android.Monitor.AndTools.A , Android.Exploit.MasterKey.gONF, Android.Exploit.MasterKey.gONF . Informacje o plikach źródłowych tych oprogramowań to : backupme.apk , com.rsupport.rsperm-1.apk , rspermlge.apk.

wykrywanie podsłuchu

wykrywanie podsłuchu

wykrywanie podsłuchu